B.Sc CHEM. BOT. ZOOL.

DEGREE: DEGREE
MIN. ELIG.: 10+2(PCB)
DURATION: 3 Years
FEE PER YEAR INC : 22734

Apply Now

B.Sc CHEM. BOT. PHY.

DEGREE: DEGREE
MIN. ELIG.: 10+2(PCB)
DURATION: 3 Years
FEE PER YEAR INC : 22734

Apply Now

B.Sc CHEM. MATHS. PHY.

DEGREE: DEGREE
MIN. ELIG.:10+2(PCM)
DURATION: 3 Years
FEE PER YEAR INC : 22734

Apply Now

M.Sc Bio-Chemistry

DEGREE:MASTER

MIN. ELIG.: B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 35300

Apply Now

M.Sc Physics

DEGREE:MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

M.Sc Chemistry

DEGREE: MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

M.Sc Maths

DEGREE:MASTER

MIN. ELIG.: B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

M.Sc Botany

DEGREE:MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

M.Sc Zoology

DEGREE: MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

M.Sc Micro Biology

DEGREE:MASTER

MIN. ELIG.: B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 35300

Apply Now

M.Sc Geology

DEGREE:MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 35300

Apply Now

M.Sc Bio Technology

DEGREE: MASTER
MIN. ELIG.:B.Sc. Relevant
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 25300

Apply Now

Master in public Health (MPH)

DEGREE:MASTER

MIN. ELIG.: B.Sc Any
DURATION: 2 Years
FEE PER YEAR INC : 74450

Apply Now

B.Sc (Physics / Chemistry / Botany / Zoology / Mathematics / Bio-Chemistry/ Bio-Technology/ Microbiology) Honours

DEGREE: DEGREE
MIN. ELIG.:10+2(PCM/PCB)
DURATION: 3 Years
FEE PER YEAR INC : 34734

Apply Now