Ananya singh
MSC Chemistry

Ankesh Rai
MBA(Marketing)

Arun Kumar Mauryawanshi
BSC

Ashok Mourya
LLB

Awadh kumar Suryawanshi
PGDCA

Deeksha Sahu
B.COM

Hari OM Shukla
B.Pharma

Kamlesh Prajapati
Diploma Engineering

Karishma Sahu
MSC Chemistry

Krishna Dhote
MSW

Madhvi patel
B.ED

Nimmi Rana
MBA

Nishant Sharma
B.ED

Nitin Sharma
Diploma in Machanical Engineering

Payal Patw
MBA

Pooja Viswakarma
MBA

Poonam Bhadouriya
MBA

Prakash Patidar
MSC Agriculture

Pratiyog Pratap
B.Pharma

Praveen Patel
MBA

Raj kumar soni
BA

Ravi shankar Kaushal
LLB

Roshni Sen
BA

Rupa Kunde
MBA